OUTSOURCING AV FÖRSÄLJNING

OUTSOURCING AV MARKNADSFÖRING

MÖTESBOKNING

Outsourcing av Försäljning

Det är vanligt att lägga ut olika delar av ett företag: redovisning, bokföring, kundservice, och även HR kan läggas ut, så det är ingen överraskning att se försäljning och marknadsföring läggas till på listan.

moneTys outsourcing av försäljning skiljer sig från grundläggande telemarketing genom att rekrytera säljare med särskild erfarenhet för varje säljkampanj och produkt.

Vanligtvis ingår försäljningschefer i ett team som kan innefatta telemarketing, marknadsföring, CRM-system, försäljningsmetoder samt säljledning.

Vi kommer att ansvara för alla försäljningsresultat och aktiviteter när vi företräder dig. I fråga om din produkt och varumärke, när vi når ut till din målgrupp, presenterar vi oss som en del av din verksamhet, snarare än ett externt bolag för försäljning.

moneTys paket för Outsouring Av Försäljning inkluderar:

 • Inlärningsfas av pruduktkännedom
 • Rekrytering av säljare bäst lämpade för din produkt
 • Utbildning och ledning av representanterna
 • Prospekteringsutbildning baserad på riktlinjer för BANT
 • Vecko- och månadsvisa rapporter
 • Nyckeltal som garanterar kunderna representanter som är fokuserade på jobbet och beskriver deras samtal med sina leads
 • Förespråka dig, och inte moneTy, när nya kunder nås för din räkning

Outsourcing av Marknadsföring

Det är vanligt att lägga ut olika delar av ett företag: redovisning, bokföring, kundservice, och även HR kan läggas ut, så det är ingen överraskning att se försäljning och marknadsföring läggas till på listan.

På moneTy strävar vi efter perfektion för våra kunder. Vi tror marknadsföring och försäljning måste gå hand i hand genom att strömlinjeformas för att uppnå bästa möjliga resultat.

Vi utvecklar en strategisk marknadsplan tillsammans med kunden och säljteamet . Vi formulerar en skräddarsydd plan som bygger på våra kunders krav och marknadsföringsstrategi. moneTy kommer rekrytera, utbilda och leda marknadsföringsexperter.

Vare sig B2B eller B2C, online eller offline, försäkrar moneTy att marknadsföringsteamet kommer vara väl informerat och professionellt.

Några av de många fördelarna med att låta oss driva marknadsföringen åt dig är:

 • Ökad omsättning av försäljning
 • Minskning av löner och omkostnader
 • Minskade totala kostnader av marknadsföring
 • Tillgång till experter inom marknadsstrategi och genomförande, samt kreativitet för varje jobb och klient
 • På begärd basis

moneTys paket för Outsourcing Av Marknadsföring inkluderar:

 • Inlärningsfas av pruduktkännedom
 • Rekrytering av marknadsexperter bäst lämpade för din produkt
 • Utbildning och ledning av marknadsteamet
 • Prospekteringsutbildning baserad på riktlinjer för BANT för framgångsrika kampanjer
 • Månatliga rapporter av framsteg och leadutveckling för säljteamet

Mötesbokning

Dessa dagar, mer än någonsin, har det blivit viktigt för företag att optimera sin tidsplanering för att få bästa möjliga avkastning.

Det är mycket viktigt att säljteamet alltid träffar klienter istället för att spendera tid på att leta efter nya potentiella kunder, kvalificerade dem, sätta möten och uppföljning. Allt detta skulle ta värdefull tid från dina säljare som skulle kunna vara ute och förstärka kundrelationer eller generera intäkter.

På moneTy ser vi till att denna börda lyfts. Vi har en rik kunskap i båda fronter av telemarketing och mötesbokning. Vi tillämpar riktlinjer för BANT när vi letar efter nya potentiella kunder för våra kunder.

Efter ett lead har identifierats, genom våra marknadsföringskampanjer, evenemang eller ren kall prospektering, når vi ut till dem med alla möjliga medel. d.v.s.
Social försäljning, kalla samtal och kall epost, bland andra metoder.

När vi kontaktar ett lead kommer vår erfarenhet till bruk. I korthet har du här vad man kan förvänta sig av vår mötesbokning:

 • Produktkännedomsperiod att hitta målgrupp, konkurrenter, huvudförsäljningsställe invändningar och invändningshantering
 • Dedikerad mötesbokare på heltid/deltid utifrån dina behov
 • Driva marknadsföringskampanjer för att starta dialoger
 • Kalla samtal till kvalificerade leads baserat på BANT
 • Bekräftelse av möten med nya prospekt via e-post
 • Ge insikt i de samtal med utsikt
 • Skicka en påminnelse om kommande möte minuter innan di representat anländer för att säkerställa att 9/10 bokade möten äger rum

Om moneTy

moneTy är en ledande leverantör av outsourcade försäljningslösningar för företag som sträcker sig från små nystartade företag till etablerade internationella organisationer. Vi är specialiserade på rekrytering, utbildning och ledning av försäljningsteam som antingen ingår i vår kunds försäljningsinfrastruktur eller agerar som hela försäljningsmotorn.

Social media

Följ oss på våra sociala mediekanaler.

Nyhetsbrev

Registrera dig och få de senaste nyheterna.

©2016 moneTy. Webbsidan är byggd och underhålls av Studio Paraply.